Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2014

madzia19880
4727 e33c
Reposted fromproof proof viablueeyes88 blueeyes88
madzia19880
Odkładaj na jutro tylko rzeczy, które chcesz, by pozostały niezrobione w momencie Twojej śmierci.
— Pablo Picasso
madzia19880
0800 c4db 500
Reposted fromtimetolove timetolove viablueeyes88 blueeyes88
madzia19880
6656 1d7d 500
Reposted fromzolwik zolwik viasignofthemoth signofthemoth
madzia19880
1057 13c1 500
Reposted fromagatczi agatczi viajnna jnna
madzia19880
madzia19880
Nie pa­miętam nic tak gorzkiego, co dałoby się porównać z tym, że za­kochałam się w człowieku, który nig­dy mnie nie kochał.
— Valérie Tasso
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viamawkishness mawkishness
madzia19880
Gdybyś miał, a nie miewał
Czas i chęć i gest
Byłabym na wyłączność
A nie - ogólnie dostępna
— Hey
Reposted frompastelina pastelina viablueeyes88 blueeyes88

September 27 2014

madzia19880
1442 26da
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viadivi divi
madzia19880
4941 c770
madzia19880
Jakkolwiek by było, pewność jest zawsze lepsza od niejasnych przypuszczeń.
— Arthur Conan Doyle
Reposted frominpassing inpassing viaelloko elloko
madzia19880
Chciej być blisko.
— Mela Koteluk
madzia19880
Nawet twoje najlepsze wspomnienia z czasem zblakną jak atrament.
— Harlan Coben "Tylko jedno spojrzenie"
madzia19880
Jeśli nie możesz zapomnieć to znaczy, że nadal chcesz pamiętać.
— coś w tym jest.
Reposted frombimbka bimbka viadreams-come-true dreams-come-true
madzia19880
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialubie-lato lubie-lato

August 31 2014

madzia19880
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
madzia19880
Jesteśmy dorośli... Kiedy to się stało i jak to powstrzymać?
— GREY'S ANATOMY
Reposted fromwhaaaat whaaaat viamartuszka martuszka
madzia19880
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viamartuszka martuszka
madzia19880
Chcesz mieć coś na całe życie- zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa.
— I.S.
madzia19880
W absolutnie każdej relacji damsko męskiej wystarczy postawić sobie jedno proste pytanie: czy chcę być z tą osobą?  Czasami trzeba to pytanie postawić drugiej osobie: czy chcesz ze mną być?


W zdrowym związku jest tylko jedna odpowiedź: tak.
W chorych związkach ludzi problemowych pada odpowiedź: „tak, ale…”.
Tak, ale mam żonę. Tak, ale mieszkamy daleko od siebie. Tak, ale jestem gejem. Tak, ale jestem twoim ojcem. Tak, ale mam brzydkie cycki.
Tam, gdzie problemy, tam zawsze jest jakieś ale.


Głupi ludzie nie rozumieją, że słowo „ale” jest innym określeniem słowa „nie”. Subtelniejszym, zgrabniejszym, mniej bolesnym, ale to wciąż jest: n i e.
— kominek.in / http://www.kominek.in/2012/04/nie-ma-trudnej-milosci-sa-tylko-glupi-ludzie/
Reposted fromjust-breathe just-breathe viapamparejra pamparejra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl