Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

madzia19880
3336 3905 500
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viascorpix scorpix
madzia19880
“ Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. ”
— Tomasz z Akwinu
Reposted fromgabrynia gabrynia viascorpix scorpix
madzia19880
4770 1550 500
Reposted fromromaamor romaamor viaszalony-virus szalony-virus

March 04 2015

madzia19880
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.

February 16 2015

madzia19880

Kobieta nie mówi. Wkurwia się o coś, ale zaciska z trudem zęby. Nawet kot jej spierdala z drogi.

Reposted fromcarre carre viamaddeleine maddeleine

February 11 2015

madzia19880
1304 4a7c 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasexonfire sexonfire

February 10 2015

madzia19880
6963 fb0e 500
Tomik poezji Piotra Macierzyńskiego
Reposted fromderida derida viascorpix scorpix
madzia19880
3443 5428
Reposted fromIriss Iriss viascorpix scorpix
madzia19880
Spróbuj choć raz wyolbrzymić szczęście zamiast problemu.
Reposted frommefir mefir viascorpix scorpix
madzia19880
1826 ffbf
Reposted fromsweet18 sweet18 viagoby goby
madzia19880
7323 d6c4 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viascorpix scorpix

February 05 2015

madzia19880

Pomyśl sobie jak wiele przypadku i zbiegów okoliczności musiało zaistnieć, aby doprowadzić do naszego spotkania.

Reposted fromcarre carre viagoby goby
madzia19880
3300 3297
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

December 13 2014

madzia19880

Symbolem tej dekady powinna być samotna kobieta, stojąca w oknie wieżowca, która ma u swoich stóp całe miasto, ale obok siebie nie ma nikogo. 

Symbolem tej dekady powinien być mężczyzna, który dał sobie powyrywać zęby, wyhodował brzuszek i nigdy nie wyprowadził się od mamy.
— "Samotna kobieta ze światem u jej stóp" volantification.pl
Reposted fromklaudzik klaudzik viapamparejra pamparejra
madzia19880
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
madzia19880
9333 24b1 500
Reposted frompomsa pomsa viasawik sawik

December 12 2014

madzia19880
Dresy to oznaka kapitulacji. Straciłaś kontrolę nad życiem, więc kupiłaś dresy.
— Karl Lagerfeld
madzia19880
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viascorpix scorpix
madzia19880
Lecz żadna kołdra nie da tyle ciepła, co druga osoba obok.
— HuczuHucz - Gdzie wasze ciała porzucone
Reposted fromnowisgoog nowisgoog viadzony dzony

October 01 2014

madzia19880
6253 9494 500
Reposted frommarda marda viaeatglitterr eatglitterr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl